Hledat English (United States)  Italiano (Italia) Deutsch (Deutschland)  Español (España) Čeština (Česká Republika)
1. července 2022 ..:: Home ::.. Zaregistrovat se  Přihlásit se
Navigace stránek

 Prohlášení o soukromí

Centro Arti Marziali A.S.D. di Nello Busà se zavazuje chránit Vaše soukromí a vyvíjet technologie, které vám umožní nejlepší a nejbezpečnější online provoz. Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné pro web Centro Arti Marziali A.S.D. di Nello Busà a určuje, jaká osobní data jsou shromažďována a jak je s nimi nakládáno. Užíváním webu Centro Arti Marziali A.S.D. di Nello Busà souhlasíte s postupy popsanými v tomto prohlášení.

Shromažďování osobních dat

Centro Arti Marziali A.S.D. di Nello Busà shromažďuje osobní data, která mohou být použita k vaší identifikaci, jako je vaše e-mailová adresa, jméno, adresa domů nebo do zaměstnání a telefon. Centro Arti Marziali A.S.D. di Nello Busà také shromažďuje anonymní demografické informace, které nejsou jedinečné, jako vaše PSČ, věk, pohlaví, preference, zájmy a záliby.

Také se zde na Centro Arti Marziali A.S.D. di Nello Busà automaticky shromažďují informace o hardware a software vašeho počítače. Tyto informace mohou zahrnovat: IP adresu, typ browseru, doménová jména, časy přístupů a adresy referujících webů. Tyto informace jsou Centro Arti Marziali A.S.D. di Nello Busà využívány pro poskytování služeb, k udržování jejich kvality a k vytváření obecných statistik o využívání webu Centro Arti Marziali A.S.D. di Nello Busà.

Prosím, mějte na paměti, že pokud přímo prozradíte vaše osobní data na veřejných fórech webu Centro Arti Marziali A.S.D. di Nello Busà, mohou být využívána a shromažďována ostatními uživateli. Poznámka: Centro Arti Marziali A.S.D. di Nello Busà nezkoumá obsah žádné z vašich privátních online komunikací.

Centro Arti Marziali A.S.D. di Nello Busà doporučuje přečíst prohlášení o ochraně osobních údajů webů, na něž chcete umístit odkazy na Centro Arti Marziali A.S.D. di Nello Busà. To slouží k tomu, abyste porozuměli, jak tyto weby shromažďují a používají vaše osobní data a s kým je sdílí. Centro Arti Marziali A.S.D. di Nello Busà nezodpovídá za zásady ochrany osobních údajů nebo další obsah mimo Centro Arti Marziali A.S.D. di Nello Busà a rodinu webů Centro Arti Marziali A.S.D. di Nello Busà.

Použití osobních informací

Centro Arti Marziali A.S.D. di Nello Busà shromažďuje a používá vaše osobní informace k provozu webu Centro Arti Marziali A.S.D. di Nello Busà a k poskytování služeb, o které jste požádali. Centro Arti Marziali A.S.D. di Nello Busà také používá vaše identifikační údaje k zasílání informací o produktech nebo službách dostupných z Centro Arti Marziali A.S.D. di Nello Busà a jeho přidružených částí. Centro Arti Marziali A.S.D. di Nello Busà vás také může kontaktovat v rámci výzkumů Vašich názorů na aktuálně poskytované služby a potenciálních nabídek služeb dalších. Centro Arti Marziali A.S.D. di Nello Busà neposkytuje, neprodává ani nepronajímá zákaznická data třetím stranám. Centro Arti Marziali A.S.D. di Nello Busà Vás může čas od času kontaktovat v zastoupení externích obchodních partnerů v souvislosti s jednotlivými nabídkami, které by Vás mohly zajímat. V těchto případech však nejsou Vaše jedinečné osobní údaje (e-mail, jméno, adresa, telefonní číslo) poskytovány třetím stranám. Navíc Centro Arti Marziali A.S.D. di Nello Busà může sdílet data s důvěryhodnými partnery, což nám pomáhá provádět statistické analýzy, posílat vám e-maily nebo dopisy, poskytovat zákaznickou podporu nebo zajišťovat dodávky. Všechny tyto třetí strany mají zakázáno používat vaše osobní data k jiným účelům, než poskytnutí objednaných služeb Centro Arti Marziali A.S.D. di Nello Busà a musí zachovat důvěrnost vašich informací.

Centro Arti Marziali A.S.D. di Nello Busà nevyužívá nebo neprozrazuje citlivé osobní informace jako je rasa, náboženství nebo politická orientace bez vašeho explicitního souhlasu.

Centro Arti Marziali A.S.D. di Nello Busà udržuje informace o stránkách, které uživatelé navštíví v rámci portálu Centro Arti Marziali A.S.D. di Nello Busà za účelem zjištění, jaké služby Centro Arti Marziali A.S.D. di Nello Busà jsou nejoblíbenější. Tato data jsou využívána k doručování personalizovaného obsahu a inzerce návštěvníkům Centro Arti Marziali A.S.D. di Nello Busà, jejichž chování naznačuje, že se zajímají o určitou oblast.

Web Centro Arti Marziali A.S.D. di Nello Busà prozradí Vaše osobní informace bez předchozího upozornění pouze v případě, že je o to požádán institucí, která k tomu má zákonné oprávnění anebo v dobré víře, že je tato akce nezbytná k: (a) podřízení se právním normám nebo vyhovění legálnosti postupů sloužící Centro Arti Marziali A.S.D. di Nello Busà nebo stránkám; (b) ochraně a obraně práv a majetku Centro Arti Marziali A.S.D. di Nello Busà a (c) v naléhavých případech k zabezpečení osobní bezpečnosti uživatelů Centro Arti Marziali A.S.D. di Nello Busà nebo veřejnosti.

Použití cookies

Web Centro Arti Marziali A.S.D. di Nello Busà používá "cookies" za účelem personalizace. Cookie je malý textový soubor uložený na vašem harddisku webovým serverem prostřednictvím browseru. Cookies nemohou být využity ke spouštění programů nebo doručování virů na cílové počítače. Cookies jsou unikátně spojeny s vámi a mohou být přečteny pouze serverem z domény, z níž server příslušný cookie na váš disk uložil.

Hlavním účelem cookies je zajištění vašeho pohodlí a ušetření vašeho času. Účelem je oznámit webovému serveru, že jste se vrátili na specifickou stránku. Např. pokud si přizpůsobíte stránky Centro Arti Marziali A.S.D. di Nello Busà nebo se zde registrujete k odběru služeb, cookie pomůže u portálu inicializovat tato specifická nastavení při Vaší příští návštěvě. To zjednodušuje proces zaznamenávání vašich osobních informací jako je adresa plátce, adresa doručení atd. Pokud se tedy vrátíte na stejný portál, informace, které jste před tím poskytli, jsou vyvolány, takže můžete jednoduše využívat vlastnosti Centro Arti Marziali A.S.D. di Nello Busà, které jste si dříve uživatelsky nastavili.

Máte možnost cookies povolit nebo zakázat. Většina webových browserů automaticky cookies akceptuje, ale většinou je možné změnit nastavení prohlížeče tak, aby cookies odmítal, pokud si to přejete. V případě, že cookies zakážete, můžete mít potíže s plným využitím interaktivních služeb Centro Arti Marziali A.S.D. di Nello Busà nebo jiných stránek.

Bezpečnost vašich osobních informací

Centro Arti Marziali A.S.D. di Nello Busà zabezpečuje vaše osobní informace proti neautorizovanému přístupu nebo vyzrazení. Centro Arti Marziali A.S.D. di Nello Busà uchovává vaše osobní identifikační údaje na počítačovém serveru v bezpečném, kontrolovaném prostředí chráněném proti neautorizovanému přístupu, použití nebo vyzrazení. Pokud jsou osobní údaje (jako číslo kreditní karty) přenášeny na webové stránky, je přenos zabezpečen šifrováním jako je Secure Socket Layer (SSL) protokol.

Změny v tomto ustanovení

Centro Arti Marziali A.S.D. di Nello Busà vítá vaše komentáře týkající se tohoto prohlášení o soukromí. Pokud si myslíte, že se Centro Arti Marziali A.S.D. di Nello Busà nedrží tohoto prohlášení, prosím kontaktujte Centro Arti Marziali A.S.D. di Nello Busà na adrese admin@127.0.0.1. Použijeme komerčně přijatelné řešení zajišťující okamžité zjištění a nápravu problému.


  
Copyright (c) 2000-2006   Podmínky používání  Prohlášení o soukromí
DotNetNuke® is copyright 2002-2022 by DotNetNuke Corporation